2011-07-29

Processen mörker och ljus


Historien visar på olika processer, upp i ljuset i högkulturer och ner i mörkret i - där du kan läsa om de mörka och grymma kapitlen i den gudomliga bilderboken. Där i mörkret råder dekadensen, förfallet, maktmissbruket och kaos. Gud är borta.

Men - när mörkret känns som störst, då vänder det, ljuset kommer. Processen reverseras. När man har det största utmaningarna sker förvandlingen. Ett nytt liv kommer in, förändring står framför dörren.

I historiens mörker, det yttersta mörker - då kommer hjältarna. De stora profeterna, Guds budbärare, vägvisare och grundläggare av världscivilisationer träder fram.

"När mörkret är störst kommer ljuset" - profeter och Guds budbärare. Det är grundläggare då detefter dem kommer en högkultur, stora civilisationer. Konst, vetenskap, uppfinningar, samhällsreformer uppstår.

Profeterna är transformatorer, kanaler för nästa dos av inspirerande energi som tar processen vidare till vår tid av global enhet.

Bahá'u'lláh (1817-1892) tror bahá'íer är en Guds budbärare för vår tid, med nya principer som kommer att inspirera till en världscivilisation.

Vågteorin kan du läsa mera om i Benedicte Thiis bok Regnbuetreet som du kan få köpt från Mandala Senter for livskunst - www.mandala.no.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar