2011-07-06

Världsfred utan religion?

peace dove


Otänkbart! Religionen har genom sitt inflytande på människan gång på gång under historien bevisat att den är oumbärlig för människans liv under ordnade förhållanden. Men ofta har man förbisett detta - att etik och moral är principer med utgångspunkter i religiösa bud och lärosatser.

Den mäktigaste kraften för att kultivera människan är Gud - en okänd orsak bakom alla orsaker. Jag är säker på att när vetenskap och religion, hand i hand, utforskar mekanismerna för att skapa fred på jorden, så kan religiösa tvister, utan feltolkning av heliga texter ha en uppfostrande funktion.

Religionens roll har i verkligheten varit en livgivande impuls, men under många tiår har dess funktion i det moderna samhället varit förringad.

Sann religion, utan materiella värderingar, kan vara den impulsen som mänskligheten behöver för att skapa fred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar