2011-07-28

Livet är en process

What is a scientist after all? It is a curious man looking through a keyhole, the keyhole of nature, trying to know what's going on.

Filosofen Kant säger att livet har en hemlig plan som ska fullbordas. Bahá'u'lláh (1817-1892) säger att vi ska lära att känna Gud och att älska Gud.

Livet har en hemlig plan, som ska lära oss människor, den högsta talismanen att leva ett gudomligt liv. Men vi måste lära oss dygdernas språk, det gudomliga språket, innan vi får nyckeln och kan förstå den hemliga planen. Det räcker alltså inte med skolans ytliga kunskap.

Livet är en process och historien speglar processen. Den går upp i ljuset och ner i mörkret. Det är vågrytmen som är själva livsanden. Upp i ljus finns inspirationen, ner i mörkret för passivitet och matsmältning. Mörkret har två sidor, det goda vilande mörkret och det otäcka smärtfulla mörkret.

Ny inspiration kommer och integreras med gammalt innehåll och kan förorsaka svårigheter som ångest, depression, sorg med mera. Det kan därmed bli svårt att ta till sig all den nya positiva energin som renar och river ner det mörker vi har runt oss.

Men håll dig fast och var med på resan på Ny Vision. Här får du glimt och idéer på hur en ny världsordning kan upprättas med visionen i centrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar