2011-07-04

Världsmedborgarskap

Idén om världsmedborgarskap är inte ny. Det blir antydd och tydligt framsatt i en mängd FN-dokument, charter och avtal, likaså i själva FN-chartret: ”Vi de Förenta Nationernas folk...” Detta befrämjas redan över hela världen på tvärs av olika kulturer; hos NGO's, bland akademiker, medborgargrupper, konstnärer, utbildningsprogram och i medier. Dessa ansträngningar är viktiga, men bör kraftigt utökas.

En noggrant planerad kampanj som ska pågå över lång tid för att stödja världsmedborgarskap, som involverar alla samhällets sektorer – lokala, nationella och internationella måste igångsättas. Den måste fullföljas med all den energi, moraliska mod och överbevisning som Förenta Nationerna, dess medlemsländer och alla villiga parter kan sammankalla.

Källa: Bahá'í Statement Library

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar