2011-07-22

Tvillingprocesserna i världen

Standing Up

Foto: Standing Up - Flickr.com

Vadå tvillingprocesser? Jo - i världen finns två stora processer. Den ena är sammanbrottet för de gamla institutionerna på den ena sidan och för det andra så blomstrar nu nya tankesätt upp. Detta är en rörelse som har skett de senaste hundra åren - en rörelse som Universella rättvisans hus beskriver som "rörelsen mänsklighetens ständige ökande ömsesidiga beroende och integration".

Vilka är sammanbrottet i de gamla institutionerna? Sammanbrottet ses i politiska tillkortakommanden, ekonomiska kollapser, religiös fanatism och en materiell kultur där människorna befinner sig utan vägledning.

Vi ser att världens finansiella marknader smälter samman och vi förstår mänsklighetens ömsesidiga beroende av jordens resurser. Vetenskapen ser en sammanhängande biosfär där allt liv är beroende av global samordning. Vi ser att många nationer anstränger sig för att ta fram ett världsomspännande politisk system som kan ge en varaktig fred, rättvisa på jorden. Två stora försök är Nationernas Förbund och Förenade Nationerna.

Detta visar att mänskligheten har en förmåga att handla på förenat front när det gäller hälsovård, jordbruk, utbildning, miljö och välfärd.

Mycket arbete står kvar. Följ därför med på denna bloggen så försöker jag ta upp spännande ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar