2011-07-04

Bestående utveckling och människoanden
Participant from the “Clean Dam, Live Water” campaign in Évora, Portugal. Foto: media.bahai.org
.

Jag går just igenom lita gamla pamfletter. En aktuell liten pamflett om bahá'í-trons synsätt var gjord till FN:s Konferens om miljö och utveckling, Världstoppmötet i Rio de Janeiro, Brasilien 1992. Innehållet är fortfarande aktuellt.

Bland annat: "Bortom sådana tekniska och politiska frågor som vilka begränsningar som ska åläggas växthusgaser, hur bestående utveckling kan stödjas och vem som ska betala för det, är den grundläggande frågan som världssamfundet ställs inför, denna: Kan mänskligheten, så försjunken i konflikter, egenintresse och kortsiktiga beteenden, överlämna sig till insiktsfullt samarbete och långsiktig planering i en global skala?"

"Den grundläggande andliga sanningen i vår tidsålder är mänsklighetens enhet. Allomfattande accepterande av denna princip - med dess följder av social och ekonomisk rättvisa, allmänt deltagande i beslutsfattande i samförstånd, fred och kollektiv säkerhet, jämställdhet mellan könen, universell utbildning kommer att möjliggöra omorganisesrandet och administrationen av världen som ett enda land, mänsklighetens hem."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar