2011-07-20

Sagt om Bahá'u'lláh 1

Alla religioners profeter förhärligas

Han kommer för att göra kristna till bättre kristna, muslimer till verkliga muslimer, för att göra alla människor trogna den ande som inspirerade deras profeter. Han uppfyller det löfte som gavs av alla dessa Guds sändebud, löftet om en mer lysande uppenbarelse som skulle framträda för att fullända och avsluta deras verk. Han ger en fullständigare förklaring till andliga sanningar är Hans föregångare och uppenbarar Guds vilja i fråga om alla de personliga och samhälleliga problem som möter oss i dagens värld.
En ny tro för en mognare mänsklighet


Han ger oss en universell tro anpassad till mänsklighetens mognad och världens behov i den nya tidsålder av världssamhörighet som nu träder fram. Det är inte nödvändigt att nedvärdera Jesus, Muhammed, Mose, Buddha, Zarathustra, Amitabha, Krishna, Abraham och alla andra budbärare för att upphöja Bahá'u'lláh. Vi måste hälsa Guds sanning välkommen varhelst vi ser den. Alla dessa stora Budbärare är alla lysande himlakroppar på samma gudomliga viljas himmel.

En ny världsordning för en bättre värld

Bahá'u'lláh erbjuder oss en allmängiltig lära, en fast grund på vilken nya och bättre samhällsförhållanden kan byggas. Snart skall den nuvarande ordningen vecklas samman och en ny vecklas ut i dess ställe ... Hela mänsklighetens enande präglar det skede som det mänskliga samhället närmar sig. Upprättandet av ett världssamhälle, en universell stat som bygger på rättvisa, vetenskap och Guds religion, där fred råder och varje människa är världsmedborgare fri och uppmuntrad att söka sin bestämmelse, kännetecknar det kommande stadiet i den oerhörda utvecklingen av människans kollektiva liv på denna planet. (John. E. Esselmont och 'Abdúl-Bahá cirka 1919-1920)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar