2011-07-19

Religiösa ledare måste ta ansvar

Foto: bild från tidningen Imamat från 1915 som föreställer förföljelsen av iranska babíer.

Världens folk tvingas se sig själv som världsmedborgare, som ett enda människosläkte. Jorden är vårt gemensamma hemland. Fördomar som delat upp människor i olika identiteter utifrån ett kulturellt, etniskt eller nationellt ursprung håller på att vika - men det är mycket kvar.

Utvecklingen går snabbt - och den fundamentala förändringen sker nu i vår livstid. Men vad med religionen - som ska tjäna fredens och broderskapets sak? Här ligger ett allvarligt hinder för att minska fanatismen på jorden.

Universella rättvisans hus skriver i sitt brev till Världens religiösa ledare, april 2002: "Tragiskt nog uppträder den organiserade religionen, vars syfte för själva sin existens är tjänande av broderskapets och fredens sak, alltför ofta som ett av de mest överväldigande hindren på denna väg; för att åberopa ett särskilt smärtsamt faktum har den under lång tid lånat sin trovärdighet åt fanatismen."

För varje dag som går ökar risken för att religiösa fördomar eldar på en världsomfattande storbrand av globala konsekvenser. Brevet från Universella rättvisans hus blev skrivit 2002, och tyvärr har inte mycket av de religiösa fördomarna löst sig. De religiösa ledarna måste ta tag i speciellt dessa områden:
  • kvinnans ställning,
  • nationalism och rasism och
  • religiös dialog
Mina nästa inlägg vill handla om dessa viktiga temaområden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar