Bahá'í-samfundet

Bahá'i-tron är den yngsta världsreligionen - möjligen ett av världens största organiserade färgrika samfund. Bahá'íer är förenade i tron på en Gud, mänsklighetens enhet och de stora religionerna är som kapitel i en bok. Bahá'í-tron växer snabbt.

Ta reda på vilka bahá'íerna är, vad de står för och vad de gör på www.bahai.se.