2011-07-15

Deltagande i samhällslivet

I de senaste meddelanden från Universella rättvisans hus (bahá'í-trons världscenter, december 2010 och april 2011) förstår vi att deltagande i samhällslivet kommer att blomstra allt eftersom lokalsamfundens förmåga att främja sin egen tillväxt och att vidmakthålla sin vitalitet gradvis stärks. Detta bidrar till en rörelse av befolkningsgrupper fram mot Bahá'u'lláhs vision av en välmående och fredlig världscivilisation i den utsträckning de använder dessa beståndsdelar på ett skapande sätt inom nya kunskapsområden.

Med mer än 350.000 själar över hela världen som har avslutat den första av en serie institutskurser, har förmågan att skapa ett livsmönster som utmärks av sin tillbedjande karaktär stigit märkbart. I olika miljöer, på varje kontinent, förenas grupper av troende i bön med andra för att vända sina hjärtan i åkallan till sin Skapare och kallar till sin hjälp de andliga krafter, som deras individuella och kollektiva insatsers verkan är beroende av.

En knapp fördubbling av tillgången på bahá'í-barnklasslärare under en femårsperiod, till cirka 130.000, har gjort det möjligt för samfundet att reagera helhjärtat på de andliga strävandena hos de unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar