2011-07-21

Överblick och reflektion

De senaste hundra åren har varit en av mänsklighetens mest tumultartade perioder med omvälvningar, revolutioner, krigar och katastrofer i stor skala. Nationer och politiska system har radikalt tagit avsteg från tidigare tankesystem.

De stora imperiernas kollaps medförde en uppstigning och nedgång av katastrofala destruktiva experiment med totalitära styren som fascism och kommunism. Dessa experiment var ytterst ansvariga för miljontals människors liv.

På den positiva sidan har något hänt: andra rörelser uppenbarar sig. Nya vetenskapliga upptäckter skapar hjälpmedel, nya forskningsrön och medicinska insatser som hjälper mänskligheten framåt. Det sker en rad sociala, ekonomiska och kulturella omvandlingar. Det verkar osynligt - men dock händer det. Och inte bara detta. En andlig omvandling sker, där små grupper människor ser sig som förvaltare och med dessa insikter påbörjar det omfattande arbetet att ta de första stegen på en lång väg för en fredligare värld.

Det vi behöver er en ny vision och nya insikter på en rad områden som: mänskliga rättigheter, personlig värdighet, öka möjligheter för indivuduella och kollektiva prestationer samt hitta en mogen och djärv ny väg för att utveckla och utvidga mänsklig kunskap och medvetenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar