2011-07-05

Längtan efter fred

Detta är en längtan som är lika gammal som mänsklighetens historia. Den stora frågan är om fred först ska uppnås efter omfattande lidanden eller åtgärder av samförstånd och samarbete. Detta är valet som mänskligheten står inför.

Det internationella samarbetet utvecklas dock i snabb takt, och bland länder som under hundratals år var bittra fiender. Vi kan se hur fördomar och nationella egenintresser fortfarande hindrar avgörande framsteg på området fred.

Det finns de som vill motverka lösningen på problem som rör världsekonomin, miljöförstöring, svält och terrorism.

I en sammanfattning av bahá'í-uttalandet om fred från Universella Rättvisans från 1985 kan vi läsa att "uppfattningen att människan är ohjälpligt hemfallen åt aggressivt beteende har förlamat många människors vilja till insatser för fred och samförstånd. Ändå visar vetenskapliga studier att människans sanna, andliga natur är inriktat på samförståndsvilja präglat handlande".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar