2011-07-13

Visionen - en ny världsordning

Under vitt skilda villkor, praktiskt taget över hela världen, är det nu möjligt för en växande kärna av individer att skapa en rörelse mot målet om en ny världsordning.

Bahá'í-samfundets kärnaktiviteter kommer att vara: regelbundna klasser för de yngsta samhällsmedlemmarna, tätt sammanhållna ungdomsgrupper med nära kontakter och studiecirklar för ungdomar och vuxna och inspirerande samtalskvällar - varje aktivitet med sina behov.

En rik bildvävnad av samfundsliv börjar framträda i grannskap när gemensam andakt omväxlande med samtal äger rum i intim hemmiljö och vävs samman med aktiviteter som ger andlig utbildning till alla medlemmar i befolkningen — vuxna, ungdomar och barn.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar