2011-07-04

Agenda 21 måste verkställas
Nu när världssamfundet verkställer Agenda 21 är en av de största utmaningarna att frigöra de enorma ekonomiska, tekniska, mänskliga och moraliska resurser som behövs till bärkraftig utveckling. Dessa resurser vill endast bli frigjort när världens folk efterhanden utvecklar en djup känsla av ansvar för jordens öde och för hela den mänskliga familjens välfärd.

Detta ansvar kan endast bli till genom att godta mänsklighetens enhet och kan endast stödjas genom visionen om ett fredligt välmående världssamhälle. Utan denna globala etik vill mänskligheten inte bli aktiva, konstruktiva deltagare i den globala processen för en hållbar utveckling.

Källa: Bahá'í Statement Library

Bild: Flickr.com - jeanlouis zimmermann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar