2011-07-21

Religiösa ledare - hur bemöta nationalism och rasism?

En av de stora utmaningarna som religiösa ledare står inför är nationalism och rasism. Ska vi leva i en värld utformat för att framkalla hat mot och fruktan för andra? Eller vill vi världsmedborgare leva i en kärleksfull värld där alla människor, unga och vuxna, man och kvinnor arbetar skulder mot skulder för fred och harmoni?

Universella rättvisans hus skriver i Löftet om världsfred 1985: "Den tid har kommit då de som predikar materialismens dogmer, vare sig härrörande från öst eller väst, vare sig det gäller kapitalism eller socialism, måste lämna räkenskap över det moraliska ledarskap de har dristat sig att utöva. Var är den 'nya värld', utlovad av dessa ideologier? Var är de genombrott mot nya områden av kulturella bedrifter som åstadkommits genom förhärligandet av en viss ras, en viss nation eller klass?"

Religiösa ledare kan påverka världens regeringar och samhällen att ta stora steg för att främja en bättre värld - fri från otyglad nationalism, rasism och den falska föreställningen att människan är ohjälpligt självisk och aggressiv. Är det inte det religionen handlar om - att människan ska utveckla sina andliga sidor, dygder som kärlek, respekt, vänlighet, tolerans och nyfikenhet?

Vill religiösa ledare ta det ansvaret?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar