2011-07-18

Du kan bidra till samhällets förbättring

Foto: media.bahai.org. Bahá'í-studiecirkel i Canada

De aktiviteter bahá'í-samfundet erbjuder är barnklasser, junior och ungdomsklasser, studiecirklar för vuxna, andaktsmöten och samtalskvällar. Här under är en kort genomgång av de positiva aktiviteter - där din hjälp är nödvändig:

Universella rättvisans hus säger att: Internationellt (och på många områden i Sverige) måste, så snart ett konsekvent handlingsmönster är på plats, uppmärksamhet ges åt att utvidga tjänande aktiviteter vidare genom ett nätverk av medarbetare och bekanta, medan kraft samtidigt inriktas på mindre befolknings-grupper, vilka var och en bör bli till ett centrum av koncentrerad aktivitet.

I ett stadskluster kan ett sådant aktivitetscentrum kanske bäst bestämmas av gränserna för ett grannskap; i ett kluster som huvudsakligen ligger på landet, kan en liten by erbjuda en lämplig social miljö för detta syfte.

Det första steget är att delta i en studiecirkel för att bli bekant med bahá'í-principerna och deras program. Studiecirklar finns på många orter i Sverige. Läs mera under rubriken Studiecirklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar