2011-07-04

Civilisationens förnyelse

IMG_6580-1
Bilttext: Strömkajen i Stockholm

David Hofman säger i sin bok Civilisationens Förnyelse att "många utopier och utkast till en ny världsordning har erbjudits nittonundratalets människa. De flesta av dem felar i att understryka eller att ens erkänna det faktum att den samhälleliga ordningen vilar på individuellt beteende."

"Hårt arbete, oberoende, god karaktär och självdiciplin är civilisationens grunder. Den kan inte genomföras ovanifrån enligt någon ritning. De försök som gjorts under nitton-hundratalet bevisar detta tydligt."

"Bahá'u'lláhs världsordning är ett mål vars konturer vi kan skönja och mot vilket vi måste sträva. Den är inget magiskt tusenår som skapas av någon särskild politisk eller ekonomisk handling. Den grundas på den andliga förståelsen av mänsklighetens enhet och skapar en struktur med vilken denna enighet kan bevaras och utvecklas. 'Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare' är dess princip".

Källa: Civilisationens Förnyelse, s. 68. Bahá'í-förlaget AB, 1997

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar