2011-07-20

Religiösa ledare - vad med kvinnan?

Srebrenica Massacre - Reinterment and Memorial Ceremony - July 2007 - Women Mourners 2

Foto: flickr.com - Masakern i Srebrenica, juli 2007

Tidigare, både i Öst och Väst betraktades kvinnan som lägre stående, eller mindre värda än män. Kvinnor var omgärdade av vidskepelse och förnekades möjligheten att ge uttryck för sina potentialer inom mänskliga områden som konst, kultur, vetenskap med mera.

I dag är emellertid kvinnor och män jämställda - i alla fall när det gäller den globala dialogen, men än så försvaras av religionen, i många samhällen, kvinnors ställning som de påstår vara att tjäna mannens behov.

Men något positivt har hänt och Universella rättvisans hus skriver i sitt brev Till världens religiösa ledare 2002: "Så grundläggande har förändringen varit att företrädare för manlig överhöghet måste söka stöd för sin ståndpunkt på marginalen av den ansvarstagande opinionen."

'Abdu'l-Bahá (1844-1921), ledare för bahá'í-tron från 1892 till 1921 säger: "I det förflutna har världen regerats med maktspråk. Männen har dominerat på grund av sin angreppsförmåga, sin styrka i materiellt och andligt avseende. Men balansen håller på att skifta. Maktspråket förlorar allt mer sin dominerande ställning, under det att andlig vakenhet, intuition, kärlek och tjänande - kvinnans styrka - kommer att få sitt rätta erkännande. Den nya tidsåldern kommer att bli mindre maskulin, mer genomträngd av kvinnliga ideal, eller för att uttrycka det mer exakt: de manliga och kvinnliga elementen i civilisationen kommer att balansera jämnt."

- De Upplysta Horisonterna av Sverre Holmsen. Läs utdraget via Google Books.

Så religiösa ledare över hela världen har mycket att ta tag i när det gäller att återupprätta balansen och släppa till kvinnorna inom livets alla områden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar