Värdegrunder

 
Värdegrundsförlaget i Blekinge
är ett förlag och samtidigt ett utbildningsföretag. Utgivningen av läromedel har inletts med en bok i livskunskap och värdegrund för grundskoleelever – se ”Byggstenar”!
 
Värdegrundsförlaget startades av Maria Melin-Blomqvist. Hon hoppas att under de närmaste åren kunna bistå skolor med lämpliga studiematerial inom området värdegrund och livskunskap men också inom sfi och svenska som andraspråk samt undervisningen i svenska i utlandet. Förhoppningsvis tillkommer det flera spännande böcker. 

Läs mera på www.livskunskap.net


Världsreligionernas visdom utgörs av en samling citat hämtade ur äldre och nyare religioners skrifter med inrikting på etiska, moraliska och existentiella teman. Världsreligioner som representeras är hinduism, buddhism, zoroastrism, judendom, kristendom, islam och bahá’i. Även några kända citat av den kinesiske filosofen Lao-Tze ingår.Boken är indelad i fyra delar med olika aspekter på religionernas andliga budskap: dygderna, sanningssökandet, gudsbegreppet samt sändebuden (religionsgrundarna och deras uppgift). 

Den första delen som behandlar människans goda egenskaper i relation till livet och medmänniskorna och visar på en universell etik passar bra för studium och samtal i gymnasieskolan och även i grundskolans högre årskurser. Skolor som infört schemalagd undervisning i livskunskap kan använda boken som inspirationskälla vid samtalsstunder om relationer, livsfrågor och kulturella möten. Elever som gör egna arbeten i religionskunskap kan på ett enkelt sätt finna illustrerande citat och inspireras att leta fram källskrifter för djupare studium och vidgade perspektiv.

Världsreligionernas visdom vänder sig likafullt till privatpersoner med intresse för andliga frågor och en bärande universell etik. Den kan användas såsom en andlig reflektionsbok för den enskilde och som ett stimulerande komplement vid samtal om vardagsetik och livsfrågor samt vid studium av världsreligionerna i studie- och samtalscirklar.

ISBN: 978-91-631-9711-6
Värdegrundsförlaget
Pocket, ca. 60 sidor.
Sammanställd av Maria Melin-Blomqvist
Pris: 115 kronor exkl. moms (122 kronor inkl.moms). Fraktavgift 25 kronor.
Skolor får köpa boken till ett reducerat pris. God mängdrabatt vid klassuppsättning.

Beställningar och förfrågningar:
info@livskunskap.net
Värdegrundsförlaget
Parkvägen 6
372 37 Ronneby
Tfn: 0457 – 14 314 eller mobil: 0734 – 414 371


 
BYGGSTENAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD
— Dygder och livskunskap i teori och praktik av Maria Melin-Blomqvist

”Byggstenar till en bättre värld” är ett läromedel i värdegrund och livskunskap (med kopieringsrätt för skolorna) som vunnit stor uppskattning både på mellan-och högstadieskolor. Det är dessutom mycket lätt att använda.

Värdegrundsarbetet på skolorna måste fördjupas. Kunskap om värdegrundens minsta byggstenar, de goda egenskaperna, kan ökas genom en regelbunden och strukturerad undervisning på alla stadier inom skolans värld. Inom förskolan bedrivs en sådan undervisning muntligen, men inom grundskolan kan medvetenhet och insikt om våra värderingar, attityder och strävanden förstärkas genom ett läromedel som erbjuder olika slags aktiviteter: läsning, eget skrivande, reflektionsfrågor, värderingsövningar, rollspel m.m. Främst berör boken elever i årskurs 4—7, men det har visat sig att såväl yngre som äldre elever än dessa har haft användning för materialet. Boken passar alla typer av skolor och är skriven med tanke på de mångkulturella skolorna. Syftet är att inspirera eleverna att medvetet och insiktsfullt utveckla sina bästa egenskaper och öka förståelsen för andra.
Studiematerialet utgörs av femton avsnitt som ingående tar upp följande karaktärsegenskaper (dygder) till studium och eftertanke:
 

Ansvar, artighet, aktsamhet, generositet, medkänsla, mod, respekt, rättvisa, sinnesro och fred, självkontroll, tacksamhet, tolerans, vänlighet, vänskap och ärlighet.
 
Fördjupad självkännedom samt daglig träning i ovannämnda dygder är det säkraste sättet att förebygga bråk, mobbning och konflikter, att nå kunskapsmålen och delta i byggandet av ett hållbart samhälle, framtidens värld, där vi alla måste ta ett allt större ansvar.

Läromedlet passar skolor som vill arbeta fördjupande med värdegrund och fredsfostran, t.ex. i ämnen som livskunskap och etik eller helt enkelt använda det vid handledarstunder. Arbetet med avsnitten och tillhörande berättelser kan samtidigt ses som en träning i svenska språket där nya ord och begrepp kan tas upp och där skriftliga och muntliga övningar blir en naturlig del av lektionen. Avsnitten är av något varierande svårighetsgrad och kan bearbetas under ett flertal lektioner. De lämnar naturligtvis även utrymme för lärarens egen kreativitet.
 

  • Till varje avsnitt finns en sida med kommentarer och förslag till läraren. 
  • Två berättelser ur boken kan läsas under menyn ”Artiklar”.
  • Läromedlet säljes som kopieringsunderlag i kompendium (ca 140 sid.) till grundskolor. 
  • Priset sänks tillfälligt från 1 200 kronor till 800 kronor för normalstora skolor. 
  • Moms på 6 % och fraktkostnad tillkommer. 
  • Kopieringsrätten gäller nu utan tidsbegränsning. Detta gäller även de skolor som redan inköpt boken med fem års kopieringsrätt. 
  • Observera att kompendiet även kan beställas via Läromedia.

Här är ett smakprov ur Byggstenar till en bättre värld. Det handlar om ärlighet, som är en fundamental och tyvärr allt oftare en förunderligt bortglömd beståndsdel i vår värdegrund.
 

Avsnittet passar för elever i årskurs 5-7. Du som är lärare kan kopiera hela avsnittet till eleverna - sidan 1- 4 eller bara välja någon sida. De sista sidorna kan vara bra att läsa igenom och reflektera över före lektionsplaneringen.

Med vänlig hälsning!
Maria Melin-Blomqvist

Beställningar och förfrågningar:
info@livskunskap.net
Värdegrundsförlaget
Parkvägen 6
372 37 Ronneby
Tfn: 0457 – 14 314 eller mobil: 0734 – 414 371


REKOMMENDATION (ur ett e-mail 10 maj 2005)
Hej Maria !
Tack för ett värdefullt och efterlängtat läromedel.
Vi har under ett antal år testat - Byggstenar till en bättre värld.
Vi vill varmt rekommendera materialet såväl i klass-, grupp- som i skolans övergripande elevvårdsarbete.
Samordnare för kamratstödjarverksamheten på Bodestorpsskolan i Karlshamn
Lars-Gunnar Bengtsson
speciallärareInga kommentarer:

Skicka en kommentar