2011-07-14

Utmaningen världen står framför


Foto: media.bahai.org. Internationella Bahá'í-samfundets representant talar vid Förenta nationernas Millenium Summit, september år 2000.


Idag, i denna övergångstid, när mänskligheten kämpar för att uppnå sin kollektiva mognad, fortsätter oräkneliga kriser att angripa mänskliga relationer – ja, till och med själva föreställningen om individen, institutionerna och samhället angrips.

Auktoritetens världsomfattande kris är bevis nog. Så förfärligt har den missbrukats, och så djupa är misstankarna och förbittringen den nu väcker, att världen blir alltmer oregerlig – en situation som blir än farligare genom försvagningen av de sociala banden.

Utmaningarna står i kö. Land efter land påverkas och själva fundamentet, kittet, som håller samhällen i ordning är i obalans. Bahá'u'lláh säger: "världens jämvikt har rubbats genom det vibrerande inflytandet av denna största, denna nya världsordning. Mänsklighetens livsordning har omstörtats genom kraften i detta enastående, detta underbara system - vars like mänskliga ögon aldrig har skådat". (1)

Källa: (1) Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter, s. 111 från Bahá'í-förlaget AB. Du kan läsa utdrag från boken via Google Books.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar