2011-07-25

Människan den förnämsta talismanen


Bahá'u'lláh (1817-1892) säger att "Människan är den förnämsta talismanen. Avsaknaden av riktig fostran har emellertid medfört att hon berövats det som hon medfört äger." (1)

Talisman är ett föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som anses ha magisk kraft, ser vi i Nationalencyklopedin (ne.se).

Människan är magisk, en andlig varelse, med allt det innebär. Och hur fostras och utbildas en andlig varelse? Räcker det med traditionell fostran och utbildning i kunskapssamhället?

Människan är magisk, den förnämsta talismanen. Inte vilken som helst varelse. Räcker det då med skolor och universitet för att ta tillvara och ge människan en värdig utbildning?

Människan är andlig, en upphöjd varelse
. Vill vanlig traditionell uppfostran och de utbildningssystem vi erbjuder våra barn och unga ge en tillräcklig bas för det andliga liv vi föds in i?

Nej. Bahá'u'lláh bekräftar att det är en generell avsaknad av rätt fostran som har berövat människan dess ursprung, dess andlighet, värdighet och dess magiska krafter.

Vi behöver alltså en ny typ fostran, något magiskt, något som kan lösa upp portarna till det andliga, magiska, rena och fantastiska, som finns inom alla människor. Hela skol- och utbildningssystemet måste revolutioneras.

Detta är något som sker på flera orter i världen. Tusentals barnklasser och barngrupper som diskuterar andliga principer, dygder och belyser dessa viktiga områden. Ungdomsklasser och studiegrupper som reflekterar över själens liv, ungdomsgrupper som deltar i sociala projekt och överför sina andliga färdigheter i praktisk handling.

Bahá'u'lláh säger att "Världens jämvikt har rubbats genom det vibrerande inflytandet av denna största, denna nya världsordning. Mänsklighetens livsordning har omstörtats genom kraften i detta enastående, detta underbara system - vars lika mänskliga ögon aldrig har skådat." (2)

(1-2) Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter, s. 197 och s. 111.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar