2011-07-08

Uppnå världsfred

Det största målet, som alla längtar efter. Det är möjligt - och några faktorer som bahá'í-tron pekar på är följande:

  • Att erkänna mänsklighetens enhet, utrota rasism.
  • Minska skillnaden mellan rika och fattiga. Det behövs en kombination av andliga, moraliska och praktiska medel.
  • Otyglad nationalism måste ge vika för mänskligheten som en helhet.
  • Religiösa ledare måste undertrycka sina teologiska meningsskiljaktigheter.
  • Kvinnans frigörelse. En viktig förutsättning för fred.
  • Ämnet världsmedborgarskap måste ingå i skolan.
  • Anta ett internationellt hjälpspråk - underlättar kommunikation.

Är fred en utopi? Går det att skapa fred? Kan folkgrupper, regioner, länder och nationer nu börja att samarbeta för att skapa förutsättningarna för varig fred?

Jag tror det. Självsagt inte över en natt. Men när ett tillräckligt antal människor brinner för det, och verkligen önskar fred, då är det möjligt. Men vi behöver en ny vision, nya verktyg och nya ledare som kan ta oss dit... en ny fredlig världsordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar