Bahá'í-litteratur

Blueprint for a new worldBokens huvudtema och fokus är Baháulláhs uppenbarelse för att återuppliva individen och samhället.

Vad betyder det att bygga "Guds Rike på jorden"? Varför en byggnadsprocess och inte en mirakulös process - en enkel sak för Gud? Finns det en modell för framtidens samhälle? Och om det gör det - är det något vi vill ha?

Craig Loehle ser för sig ett ett nytt världssyn är nödvändigt för att ta nästa steget i en social och


Köp boken från Baháí-förlaget AB


Andlig dagbok
Ett urval ur skrifter uppenbarade av Báb, Baháulláh och ‘Abdul-Bahá. Andra reviderade utgåvan 2009. Denna boken kan vara en hjälp att reflektera över Guds verser. Boken täcker alla årets dager.


♦ Köp boken från Baháí-förlaget AB 

Bahá’í - för en enad värld

Baháí - för en enad värld är en introduktion till baháí-tron. Den berör både frågor som är centrala ur ett trosperspektiv och ämnen som är aktuella i samhället. Med denna bok ger Örjan Widegren läsaren en grundläggande och bred förståelse av vad bahá'í är. Örjan Widegren är docent i sociologi vid Linköpings universitet, där han arbetat som universitetslektor sedan 1985, och har publicerat arbeten i flera stora internationella tidskrifter. Han blev bahá'í 1973 och flyttade 1977 tillsammans med sin fru Joanna till Nigeria för att hjälpa till att bygga upp bahá'í-samfundet där. Han återvände till Sverige 1984 och är för närvarande sekreterare i Nationella andliga rådet för Sveriges bahá'íer.

♦ Köp boken från Baháí-förlaget AB Kallelse till nationernaAnhängarna av Baháullahs tro är fast övertygade om att den grundläggande princip, som Han kungjort, är att religiös sanning inte är absolut utan relativ, att gudomlig uppenbarelse är ett fortlöpande och framåtskridande skeende, att världens alla stora religioner är gudomlig till sitt ursprung, att deras grundprinciper är i fullständig harmoni, att deras mål och syften är ett och detsamma, att deras läror inte är annat än fasetter av en sanning, att de till funktionen kompletterar varandra, att de skiljer sig enbart i de mindre väsentliga delarna av sina lärosatser, och att deras uppgifter representerar på varandra följande skeden i det mänskliga samhällets andliga utveckling.

Originaltitel: Call to the nations, av Shoghi Effendi

♦ Köp boken från Baháí-förlaget AB