2011-07-07

Hoppfulla tecken på nytänkande

I budskapet "Till jordens folk, Löftet om Världsfred" från Universella rättvisans hus från 1985 är ett viktigt tema att nytänkande kommer av en ökande grad av internationellt samarbete, som ett resultat av andra världskriget. Vi kan se Sydostasiatiska staternas förbund, Karibiska gemenskapen, Nämnden för internationellt bistånd, Europeiska unionen, Afrikanska staternas samarbetsorganisation etc.

Omkring 40 världsomfattande deklarationer har FN formulerad, något som ger ytterligare hopp. Vi har Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Avtalet för förhindrande av folkmord, avskaffandet av diskriminering på grund av ras, köns eller religionstillhörighet och förbud mot tortyr. Dessutom finns många program och insatser för att minska undernäring - samt teknologiska innovationer, till nytta för alla.

Under de senaste åren ser vi hur den globala ekonomin utvecklas, och hur FN:s roll stärks. Internationella kriser tvingar igenom kreativt tänkande. Miljörörelsen tar nya steg och den nya informationsteknologin sprider kunskap och nya idéer till hur vi kan förbättra världen.

Löftet om Världsfred kan du köpa från Bahá'í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar