2011-07-11

Bahá'u'lláhs vision

Bahá'u'lláh (1817-1892) har inte bara gett mänskligheten en ny ande. Han har inte framlagt en speciell filosofi eller förkunnat allmänna principer för en ny världscivilisation. Han har till motsats från tidigare religionsgrundare klart och tydligt fastsatt grunddragen till en ny lagsamling, instiftat viktiga institutioner som kan säkra världsfred och försett mänskligheten med ett gudomligt ekonomiskt system.

Jag tror Hans vision och de "verktyg" Han framlägger vill upprätta Den största freden - och är ett medel för världens enande (i all sin mångfald). Framtiden vill bli både rättvis och rättfärdig.

"Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare" är Bahá'u'lláhs ord. Hans son 'Abdu'l-Bahá (1844-1921) säger även att "när religion, berövat sin vidskepelse, sina traditioner och ointelligenta dogmer visar överensstämmelse med vetenskap, kommer det att finnas en underbar enande, renande kraft i världen, som kommer att sopa undan alla krig, meningsskiljaktigheter, stridigheter och kamp och sedan kommer mänskligheten att förenas i kraft av Guds kärlek."(1)

Källa: (1) Anföranden i Paris, s.143. 'Abdu'l-Bahá. Boken kan du köpa från Bahá'í-förlaget AB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar