2011-09-06

Partnerskap - kvinnor och män inom affärslivet, I av III

two little birds

Det behövs ändringar inom företagen och personliga lösningar för att kvinnor och män ska vara jämlika inom affärslivet. Det skriver Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í Business Forum).

Det bahá'í-citatet från 'Abdu'l-Bahá som jag skrev 5 augusti på nyvision.nu säger att "mänsklighetens värld har två vingar – den ena är kvinnan och den andra manen. Icke förrän båda vingarna har utvecklats like mycket kan fågeln flyga. Om en vinge förblir svag är flygning omöjlig. Icke förrän kvinnans värld blir jämbördig med männens värld i vinnande av dygder och fulländning kan framgång och välstånd uppnås på det sätt det borde".

Det är tre huvudpunkter som Adrian tar upp:

  • Partnerskap mellan kvinnor och män inom affärslivet är (sakta) blivit ett problemområde för företagen

  • Partnerskap är bra för affärerna – men det kräver (personliga) uppoffringar för att få det att fungera

  • Utvecklingen mot ett fullt ut partnerskap vill kräva ett omfattande samarbete mellan kvinnor och män.


Vart är vi i dag?


Kvinnor står för:

  • över 50 % av nyutbildade från universiteten

  • över 60 % av Fil. dr.

  • omkring 20-25 % av de som tar examen inom affärsledarskap


Kvinnor står för:

  • omkring 50 % av de rekryterade (beror på industrisektor)

  • 15 % av ledarskapet med högre befattning

  • mindre än 5 % av styrelseledamöter och chefer (VD, ansvariga chefer etc).


Kvinnor får lägre lön för samma arbete som män.

För att visionen om en bättre och jämlik värld ska bli verklighet måste detta beaktas. Nästa inlägg tar upp flera aspekt av detta viktiga område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar