2011-09-26

Google skannar böcker i hög takt

Google är stor när det gäller skannade böcker. Det är jättebra. Det är en stor apparat som måste fungera när det gäller skanningen och den elektroniska lagringen på virtuella servers i datamolnet – men resultatet blir att gamla böcker blir som nya – på din iPhone, iPad eller eBook-läsare.

Tänk dig att läsa en bok från tidigt 1900-tal skrivet av en poet, eller hitta ett gammalt matrecept. Kanske du arbetar med släktforskning – då kan det vara att du hittar någon av dina släktingar via Google Books bokdatabas som refererar till en passagerarlista med båtavgångar från till exempel Liverpool till Toronto eller Perth i Australien. Vem vet...

Google Books (1) tillsammans med dess sökmotor gör att du nu har miljontals boktitlar tillgänglig och tusentals fler böcker skannas in varje dag (2). Dagens böcker är redan tillgänglig i PDF-format eller skannas in direkt i samarbete med bokförlagen och innehållet blir omgående tillgängligt att studera. Förlag som ger ut nya böcker låter dock inte hela innehållet bli tillgängligt.

Jag tycker det är en fantastisk service. Söker du efter historiska fakta kan Google Books vara en guldgruva. Och ämnen som många skriver om har omfattande referenser.

Det är dock mycket kvar att skanna in av världens litteratursamlingar – och det är fortfarande svarta hål i informationsutbudet. Google gör avtal med stora bibliotek, företag, stiftelser, privata och offentliga boksamlingar och organisationer som levererar in material. Upphovsrättsfrågor är svåra och många har ju lagt så mycket tid, pengar och ork i sitt arbete.

Jag antar det är en miljövänlig teknik i molnet som Google använder, och kunskapssamhället glädjer sig(!) med all tillgänglig information.

Google Books är ett av flera steg på vägen mot en ny världsordning – där kunskap och information kan distribueras fritt och vara tillgänglig för vemhelst, när som helst som söker efter kunskap och upplysning.


Det är upplysta och välinformerade människor vi behöver. Detta är bahá'í-visionen – oberoende sökande efter sanningen.

(1) Google Books

(2) libraryjournal.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar