2011-09-12

Föreläsning om diskriminering av kvinnor i Uppsala 20 september


Varje år hålls konferenser i New York för att följa upp regeringarnas arbete när det gäller "Advancement of Women".

Bahá'í Office for the Advancement of Women i New York, gör rekommendationer i form av uttalanden som är relaterad till konferensernas teman liksom att främja kvinnors rättigheter inom till exempel samhälle, utbildning, politisk och ekonomiskt.

Konferenserna tar även upp det stora ansvaret som privat- och offentlig sektor har när det gäller att bevaka könsroller, styrkerelationer, stereotyper och socialisering, sjukvård inom HIV/AIDS etc.

Läs mera på www.un.org/womenwatch, UN Women Sverige och Bahá'í International Community.

I Sverige bjuder UN Women Uppsala till föreläsning och diskussion kring FN:s kvinno-konvention CEDWA - Convention on Elimination of All Discrimination of Women.

Datum: Tisdag den 20 september 2011
Tid:
kl. 18.30-20.00

Plats: Sensus studieförbund, Västra Ågatan16, Uppsala

Ingen
föranmälan krävs. Seminariet är kostnadsfritt.

Ur innehållet:

FN:s Kvinnokonvention från 1979 grundas principen om jämställdhet och trädde ikraft i Sverige 1981. Idag har 186 länder åtagit sig att följa konventionen. Men hur ser det ut i världen? Hur ser det ut i Sverige? Varför behövs kvinnokonventionen? En ny bestämmelse har ytterligare stärkt kraven regeringarnas ansvar.

Gunvor Ngarambe, sammankallande CEDAW Nätverket, berättar om kvinnokonventionen och om hur CEDAW Nätverket i Sverige arbetar för att utbilda och informera om kvinnokonventionen.

Arrangör: UN Women Uppsala i samarbete med Sensus studieförbund, CEDAW Nätverket, Baháísamfundet och Uppsala FN-distrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar