2011-09-05

Socialt företagande – att riva den interna Berlin-mur

Social Business Conference 2010


Socialt företagande är nu ett satsningsområde för flera affärsledare och företagsutvecklare. Men vad är det? Och hur kan företagsledarna möta nya globala utmaningar med internt stöd?

Områden produktion, kundservice, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, IT, ledarskap och personalavdelningen är vanligtvis integrerande enheter i de största företagen.

Världen ändrar sig snabbt – finanskris, konkurrens om billigaste arbetskraft och råvaror, storstädernas utbredning, kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden, social mjukvara som tillåter distansarbete, gränssprängande innovationer, sociala media – och ändrar radikalt hur företagen kan konkurrera, samarbeta och utvecklas lokalt, nationellt, regionalt, och globalt.

Tidigare har företagen utvecklats under tid och idén med produktionsbandet, den industriella revolutionen (typiskt bilindustrin och fabriker) är det ledarna först och främst baserar sitt ledarskap på.

Som ledare bör ni ställa er frågan: Vilken bransch och affärsområdet är vi i?

Områden som kunskap, flexibilitet och innovationer är de vanligaste satsningsområden för affärsutveckling vi tänker på i Västländerna. Men ser vi på världskartan så producerar Kina flera Fil dr. än USA och Indien flera affärsledare än Europa. Växande ekonomier i Asien, Afrika och Latinamerika kommer nu på banan med nya spännande och kreativa företag och företagsledare.

Jag tror Europa och Amerika håller sina ledare som gissel i ett gammalt tänk. Nu kommer en ny generation företagsutvecklare som ohämmat går fram och tar marknadsandelar på helt nya villkor.

Det betyder att för att överleva på den globala scenen måste företagen radikalt ändra sin strategi och kanske bryta ner sin egen Berlin-mur(!). En mur som hindrar företagets utveckling. Muren som står mellan produktion, kundservice, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, IT, ledarskap och personalavdelningen.

Det är helt klart att företagen måste öppna upp och handla ut i från principen om förtroende och tillit till de egna anställda, kunder och partners.

Bahá'í-trons vision om en framtida världsordning där företag, anställda, kunder och partners tar del av de andliga impulserna vill helt säkert forma och skapa helt nya nätverk, innovationer och lösningar som kan göra världen vacker, fredligare och mer innehållsrik för oss alla.

Se videon om Social Business Innovation på Youtube.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar