2011-09-14

Terrorist eller frihetskämpe?

Freedom Fighters Ghandi & Guevara


Báb (1819-1850) kom år 1844 med ett budskap om en ny tidsålder som med en "förnyelsekraft skulle manifestera sig i en ofantlig omställningsperiod och orsaka en universell revolution inom samhällslivet, vetenskapen, tekniken, industrin, kommunikationerna, litteraturen, konsten och musiken och slutligen få människorna att samlas kring insikten om Enheten: religionens enhet och mänsklighetens enhet". (1)

Detta var helt främmande i Bábs fanatiska hemland, Iran, och Báb och hans anhängare blev aggressivt förföljd. Báb blev själv år 1850 martyr för den nya religiösa tron (bábismen). Tiotusental troende gick i döden för sin tro.

Vi kan se (genom de senaste 150 åren) och även i dag hur "frihetskämpar" i land efter land, startar rörelser, tar makten i landet och försöker skapa ett nytt styrsätt, baserad på bisarra religiösa eller politiska teorier (oftast). Resultatet blir i stället kaos och mörker.

"Frihetskämparnas" teorier håller hela nationer och befolkningsgrupper i järngrepp och använder terror som ett fruktansvärt vapen. De roffar till sig och utarmar resurser, kompetens i länder eller till och med kontinent. Vi har sett två världskrig på grund av smart egoism, vidskepelse, vanstyre och vanmakt. Ledare står maktslösa när charlatanen och hans kumpaner tar över.

"Frihetskämpar" finns även i dag. De önskar att befria ett land eller befolkning från multikultur, mångfald, globala intryck, storföretagens etableringar, samarbete och vänskap över gränserna. "Frihetskämparna" bildar i smyg terrorgrupper och är klara att med våld skapa det kaos som måste till för att pressa sina idéer genom.

En parallell: varje av grundarna av de stora världsreligionerna, bland annat Moses, Jesus, Muhammed, Báb och Bahá'u'lláh blev stämplat som "frihetskämpar", lögnare, bedragare och ännu värre skildringar. Men dessa Manifestationer av Guds ljus, hade alla ett större budskap: budskapet om Gud och hur vi med Guds lagar kan skapa fred och ordning på jorden. Länk

Därför är det viktigt att vi sanningssökare – kan skilja mellan svart och vitt, vi som verkligen vill bidra; samarbetar och med alla goda medel hjälper till och etablerar fred på jorden.

(1) Wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar