2011-09-20

Kommuner – ta till vara lokalföreningarnas kompetens

Jag tror många av kommunernas tjänstepersonal och ledningsgrupp inte har tänkt på hur ideella organisationer och föreningar har bidragit under många år i lokalsamfunden. Kommunernas förtroendeanställda har inte i stor nog grad uppskattat föreningslivets kompetens inom kärnområden som vård- och omsorg, utbildning och att skapa meningsfyllda aktiviteter för unga och gamla.

För att utveckla lokalt kulturliv och demokratisk utveckling krävs det därför en nysatsning där kommunerna nätverkar med föreningslivet. Detta kommer att skapa fantastiska synergieffekter.

Exempel 1: en lokal fotbollsklubb jobbar med drogförebyggande arbete och ledarskapsträning. Varför inviteras inte fotbollsklubben till kommunernas finrum för att prata om detta? Här finns mycket att lära från båda parter. Kommunen får förstahand insyn i fotbollsklubbens ideella arbete och fotbollsklubben får erkännande av kommunen och tar del av kommunala insatser, stipendier och kommunala medel.

Exempel 2: Astma och allergiförbundet har en lokalförening i en kommun. När senast var astma och allergiförbundet inviterat att prata om förebyggande arbete för att minska astma och allergier för invånarna i kommunen? Vet kommunerna nog om astma och allergier. Vad kan kommunerna göra bättre här?

Exempel 3: Kyrkor och religiösa samfund arbetar med religiös dialog. Judar, kristna, muslimer och bahá'íer träffas för att få nya insikter, nätverka och skapa vänskapsband. Något som är viktig i en mångkulturell och mångreligiös värld. Men har kommunerna uppskattat detta viktiga arbete? Jag tror att speciellt de små kommunerna har mycket arbete att kvar när det gäller att uppmuntra till samförstånd, minska rasism och främlingsfientlighet.

Kommunernas ledningsgrupp och olika enheter måste sätta sig in i de lokala religiösa samfunden och deras arbete. De olika religionerna har ledare med många års erfarenheter inom sitt område, alla religioner har en trosföreställning som talar om kärlek och respekt. Ett kommunalt möte, en dialog skulle kunde ge bättre förståelse för religiösa uttryck inom vården, vid begravning, vid olika helgdagsfirande med mera.

Båda parter vinner på ett sådant samarbete.

Bahá'u'lláhs vision – som jag ser det - om ett globalt samhälle innebär mycket nätverkande, samförstånd och dialog mellan lokala föreningslivet, kommunernas ledning och lokalbefolkningen. Det krävs insatser, förståelse och respekt. Det krävs ett nytt kommunalt ledarskap som med nya ögon inser värdet det lokala föreningslivet – och föreningarna behöver integreras i det kommunala arbetet. Kanske kan de nya kommunala ledarna rekryteras just från föreningslivet? Vad tror ni? Bör kommunerna satsa mer på föreningslivet? Vad kan kommunen till exempel göra i just din kommun?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar