2011-09-01

Jämlikhet mellan kvinnor och män – mänsklig rättighet

Justice


Full jämlikhet mellan könen är en av de viktigaste förutsättningar för fred (själv om det är lite erkänd). Jag tror att endast när kvinnor kan delta fullt och likt med mannen i världsaffärer – inträda och delta med självförtroende och med duglighet på arena som internationell rätt och myndighet – då vill krig försvinna.

Bahá'í-samfundet har arbetat genomgående för kvinnors utveckling, både genom att stärka FN:s genus mekanismer och genomförande av program och nationella satsningar via dess organ.

För att en framtida världscivilisation ska utvecklas måste varje människa delta. För att kvinnor ska kunna fullt ut delta i världens affärer måste de få de nödvändiga verktyg, utbildning och möjligheter, som de så ofta berövas. Genom utbildning vill kvinnor ge unika bidrag till skapandet av en ny världsordning – en världsordning som karakteriseras av vigör, samarbete, harmoni och ett nivå av deltagande historien aldrig för har skådat.

Dessutom måste kvinnors och mäns jämlikhet bli förstått som en essentiell del av ett ännu bredare perspektiv: mänsklighetens enhet. Korrekt förstått som en aspekt av begreppet mänsklighetens enhet, måste jämlikhet mellan könen inte endast vara ett rättvisekrav men även en förutsättning för fred och välstånd.

Texten över är en översättning av Bahá'í International Community artikel om "Integration gender perspectives into the work of the Human Rights Council", 2007.

Läs artikeln på www.bic.org


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar