2011-09-22

Kan män äta sig frisk?

Delicious food from CITY THAI


Svaret är ja.

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - ‛Abdu’l-Bahá (1)

Dessa ord blev min ledstjärna under en svår sjukdomstid när ingen medicin längre hjälpte.

Den biologiskt medicinska vetenskapen, som ännu inte är godkänd i Sverige, bevisade att i ekologiskt odlade och vildväxande produkter finns det mellan 90 och 120 olika näringsämnen som är viktiga för vår hälsa. Med konstgödsel reduceras dessa till ca. 15 näringsämnen som gör att växterna visserligen blir större men mera mottagliga mot sjukdomsangrepp.

Man kan endast bygga upp liv med levande materia och ej med syntetiska kemikalier. Den mänskliga kroppen består av levande materia. Äter vi sjuka och näringsfattiga växter kan vi inte bygga upp en sund kropp. I ekologiskt odlade och vildväxande växter finns även livsviktiga sekundära ämnen som inte finns i konstgödslade sådana.

Idag avlägsnas viktiga näringsämnen genom ”förädling” och ersättes med allehanda livsmedelskosmetika för att göra produkterna mera hållbar. Dessa och den näringsfattiga maten är orsak till sjukdomar i samhället då kroppen inte får möjlighet att bygga upp ett ordentligt immunförsvar. Här hjälper endast ekologiskt odlade eller vildväxande, ej behandlade och skonsamt tillagade växter för att stärka vårt immunförsvar och bygga upp hälsa.

(1) ‛Abdu’l-Bahás Beantwortete Fragen (Some Questions and Answers), kapitel om materiell läkning, ogranskad översättning.

Andra inspirationskällor är “Den lille Doktorn” av Alfred Vogel och “Lebende Makromoleküle als Lebenselexier”.

Detta blogginlägg är skrivet av Gisela

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar