2011-09-16

Stora utmaningar för världen i dag

Det tjugonde århundradet är den mest kritiska perioden för mänskligheten. Det är en integrationsperiod där vi rör oss mot helt nya samhällsklimat, en period som lägger grunden för en ny global tid, planetens Gyllene tidsålder.

Shoghi Effendi (1897-1957), Beskyddaren av bahá'í-tron visar till att denna integrationsprocessen är tvåfaldig – där den första är integrerande och skapande, medan den andra är ödeläggande och katastrofal i sin påverkan. Integrationsprocessen består dessa två element – som varje i sin form leder till det ultimata målet – världsfred. Den ena processen leder till ett förstadium av fred (en social, materiell och politisk fred), medan den andra vill etablera den största freden.

Shoghi Effendi (1897-1957)
beskriver integrationsprocesserna
världen står inför...


Bahá'í-trons litteratur visar till Den mindre fred och Den största fred. Den mindre fred är en konsekvens av världsledarnas handlingar (genom fasansfulla och smärtsamma erfarenheter) under det tjugonde århundradet, i en värld av av "glokala" grannar, via avancerad vetenskap, men andligt desorienterad.

Världsledarna skapade Nationernas Förbund och Förenade Nationerna som ett medel att uppnå en ny världsordning. Kursen är satt, men vi är än inte i mål.

Den största fred vill komma som resultatet av förandligandet av planeten, en transformation av människorna som lever efter Guds senaste Budbärares principer. Bahá'íer sprider detta budskapet över hela världen.

Det är revolutionära dimensioner i denna integrations- och transformationsperiod. Shoghi Effendi visar till att det är omöjligt att lösa de globala problemen genom vanlig diplomati eller traditionell utbildning. (1)

Följ med på Ny Vision för fortsättningen...

(1) Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh, p. 45.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar