2011-09-23

Behöver vi en gemensam valuta?

I mitt tidigare blogginlägg kan du läsa om bakgrunden och den historiska orsaken till att vi fick myntunioner och att vi i dag har minst nio valutaunioner.

Flera av världens länder organiserar sig i valutaunioner och en gemensam penningpolitik. En del länder väljer att stå utanför, medan andra söker sig till valutaunioner.

Den ryska presidenten Dmitrij Medvedev tog förra sommaren (2010) upp temat om en ny global valuta. Man kan diskutera om hur äkta detta önskemål är, eller om det är mera en populistisk inlägg i debatten, men världen har Världsbanken, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken som även de i olika sammanhäng har förespråkat en gemensam pengapolitik. (1)

Det verkar som om det blir flera valutaunioner, och de regionala valutaunioner som redan finns växer sig större. Därmed kan vi om inte så många år få kontinentala valutaunioner och därefter kan steget gå mot än större enheter som i framtiden går över i en internationell och global världsvaluta.

Bahá'í-tron förespråkar en international valuta som ett vitalt element i integrationen av den globala ekonomin. Ekonomiska experter tror att en enda valuta kan minska improduktiv spekulation och oförutsebara marknadsrörelser. Det vill även stödja en utjämning av inkomster och priser i hela världen. (2)

I och med att världen går mot integration, samarbete och gemensamma riktlinjer för kommunikations-, transaktions- och betalningsstandarder och affärslivet söker sig till samma, så kan jag tänka mig att processen är i gång. Men när en övergripande världsvaluta blir aktuell och möjlig - som bahá'í-tron beskriver, det vet vi inte...

Behovet för en gemensam valuta finns - visionen finns och på Ny Vision kan du läsa mera om globala tankar, idéer och funderingar.


(1) real-agenda.com

(2) Vändpunkt för Nationerna, s. 16Inga kommentarer:

Skicka en kommentar