2011-09-07

Män och kvinnor – företagandet i större perspektiv

Inom affärslivet är samarbete och partnerskap mellan kvinnor och män en del av en större bild. En bild vi kan kalla mångfalden. Mångfalden skapar och ger rum åt alla, oberoende religion, ålder, geografi, kön, kultur, utbildningsnivå och kultur.

Men mångfalden består även av två delar, en direkt synlig del och en större osynlig del. Som ett isberg – 20 % över vattenytan och 80 % under. Den största delen av isberget är under vatten – och representerar det stora arbete som måste göras innan kvinnor får delta på lik linje med män inom alla aspekt av affärslivet. Isbergfenomenet visar till att många sidor är osynliga och därför svår att mäta.

Det finns ett begrepp vi kan kalla mångfaldsledarskap (Diversity Management). Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í- Business Forum) beskriver två nyckelbegrepp för företagen:

 • Efterrättelse

  • Juridisk orientering

  • Försäkran om att företagen rättar sig efter gällande lagstiftning

 • Mångfald på arbetsplatsen

  • Hur multikulturella / internationella arbetsgrupper kan arbeta mest möjligt effektivt

Det är fortfarande stora utmaningar framför oss när det gäller att efterleva alla stora ord om jämlikhet, tolerans och mångfald på arbetsplatsen. Det blir ju inte stora mångfalden när kvinnor inte är med på spelplanen.

Mångfald vill inte heller per automatik skapa en direkt högre produktivitet.

  • Det är ett tillstånd, inte en egenskap

  • Det måste accepteras / omfamnas

  • Det behövs direkt styrning (kräver bra ledarskap och hårt arbete)

"Hemligheten" med mångfald är: olika människor bidrar med annorlunda saker.

"Hemligheten" för att mångfald ska fungera: varje bidrag måste värderas likt.

Visionen om en fredligare värld, med ett bättre företagsklimat och ett samhälle som tar tillvaro mångfalden finns, men det behövs flera som engagerar sig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar