2011-09-15

Materialismen – moraliska konsekvenser

Materialismen har en ödeläggande påverkan på samhällen och individer – världen över. Jag kan lätt se att de moraliska och sociala konsekvenserna från materialismens tankesätt (till exempel mantrat Volvo, vovve och villa), att begära och samla på sig saker, är stora.

Materialismen påverkar människans sinne, antingen psykologiskt, sociologiskt eller andligt.

Rikedom och välstånd är inte endast ett ekonomiskt "problem" det skapar även ett moraliskt dilemma. Det är en stor utmaning att möta den ohämmade materialismen, den otyglade jakten på saker och ting, korruption och habegär. Egoism, arrogans och ointresse bland de rika för de miljoner av fattigas levnadsvillkor gör inte saken bättre.

Ointresse i andras bekymmer kommer av att materialismen överskyggar den mänskliga förmågan: gott uppförande. Att leva ett andligt liv i pakt med Guds bud finns inte på kartan.

Jag tror det behövs en balans mellan det andliga och det materiella för att skapa en världscivilisation. De globala problemen accelererar och de rika blir rikare, på bekostande av den fattiga befolkningen. Som jag skrev i gårdagens blogginlägg så är de materiellt orienterade "frihetskämparna" inte intresserade i sociala, kulturella och globala lösningar. De vill ha snabba kortsiktiga lösningar, där materialismen är huvudingrediensen och terror är medlet för att driva deras process framåt.

Detta är tvärt emot den framtidsvisionen som Bahá'u'lláh (1817-1892) presenterar. Han menar att endast genom att befria sig från nedärvda dogmer, oavsett om de är religiösa eller materialistiska, kan förståndet inleda en oberoende undersökning av relationen mellan Guds Ord och mänsklighetens erfarenheter.

Fördomar är det största hindret. Materialismen gör en blind. De moraliska konsekvenserna är stora. Världens ledare måste nu snarast hitta lösningar som minskar materialismen.

Men det största arbetet åvilar var en av oss...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar