2011-09-09

Företagshinder - påverkar män mindre än kvinnor

1943_KulaRobbins_USPublicHealth-eat

Det finns massor av företagshinder som minskar mångfald och jämlikhet mellan kvinnor och män. Tänk på detta:

 • 75 % av kvinnliga ledare har en partner hemma som arbetar, men 75 % av manliga ledare har en partner hemma som INTE arbetar.

 • Mellan 60-70 % av kvinnliga chefer har barn

 • 94 % av manliga chefer har en partner hemma som tar största delen av ansvaret för barnen

 • 20 % av kvinnliga ledare har en sådan partner hemma.

Detta visar en undersökning från "Catalyst, Leaders in a global economy – a study of executive women and men".

Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í- Business Forum) beskriver de barriärer som företagen står framför som följande:

 • Oflexibla arbetstider

 • Deltidsarbetare – inte möjligt att delta i företagens utvecklingsprogram

 • Inga möjligheter "att arbeta från hemmet"

 • Nätverkande efter arbetstid

 • Barnpassning (normal arbetstid och under krissituationer)

 • Barnpassning och hemstädning

 • Möteskultur: möten börjar 09.00 måndag morgon … i Paris

 • Möteskultur: telefonkonferenser startar 20.00 och pågår till 23.00.


Vad kan då företagen göra för att hjälpa kvinnor och män?

Kvinnor:

 • Arbetsgrupper för att främja mångfald

 • Ökande bruk av rådgivare för att hjälpa och påverka kvinnor i deras karriärval

 • Starta informella nätverk för kvinnor

 • Tillrättalägga flexibla arbetstimmar (i vissa fall minska antal timmar) och flexibilitet när jobbet är klart

 • Öka antal kvinnor i företagens ledningsgrupp

Män:

 • Arbetsgrupper för att främja mångfald.

 • ...

Detta är vad lagstiftningen kan göra. Däremot går det inte att tvinga människor att värdera varandra likt.

"Enligt tidsandan måste kvinnorna göra framsteg och fylla sin uppgift på alla livets områden och bli likställda med männen. De måste vara i nivå med männen och åtnjuta samma rättigheter. Detta är min innerliga bön och det är en av Bahá'u'lláhs grundläggande principer." – 'Abdu'l-Bahá i 'Om kvinnan', s. 65.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar