2011-09-02

En vision för fred där kvinnor deltar

Inte mindre än en påtvingad vision för fred och välstånd, och ett förpliktande engagemang till de värden det måste baseras på (mänsklighetens enhet och kvinnors deltagande i världens affärer) vill ha kraften att motivera en revolutionerande ändring i individuellt beteende, organisationsstrukturer och mellanmänsklig dynamik när det gäller kvinnans framsteg.

Principen om mänsklighetens enhet ligger i hjärtat av förmaningen att vi ska bemöta andra som vi själva önskar bli bemött. För att etablera rättvisa, fred och ordning i en värld beroende av varandra, måste denna princip vara vägvisare för alla växelspel, inkluderat dessa mellan kvinnor och män. Om behandlingen av kvinnor detaljgranskas i ljuset av denna etiska norm kan vi utan tvekan göra framsteg utöver många traditionella, religiösa och kulturella vanor.

Det är helt klar för min del att kvinnor och män måste arbeta sida vid sida, med respekt – för att etablera en fredlig värld och en hållbar utveckling.

Texten över är en översättning av Bahá'í International Community artikel om "Integration gender perspectives into the work of the Human Rights Council", 2007.

Läs artikeln på www.bic.org


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar