2011-09-13

Terror eller frihet – globala juridiska lösningar önskas

Efter kalla kriget har terrorismen kommit i söklyset. Speciellt på 2000-talet. Bekännare av terror som ett medel för att påverka och ändra världen finns överallt – mitt bland oss. Relativt osynligt arbetar de – helt till det oväntat smäller. Det är terroristernas vapen. Utmaningarna är stora – och i en global värld, där alla är beroende av varandra, måste vi respektera olika meningsyttringar, men vara vaksam för extremism – på alla plan.

Regeringar världen över måste förenas och ett globalt styre är det som ska till före att motarbeta terrorismen – antingen den är inhemsk eller kommer från utlandet.

Dr. Wendi Momen, doktor inom internationella relationer från London School of Economics, sade på Europeiska bahá'í-konferensen om juridik 2005 att nya svar behövs på det internationella planet som gör det möjligt, och till och med kräver, att regeringar arbetar tillsammans, stärkandet av internationella band, och steg mot en internationell federal regering.

Det gäller att balansera säkerhet med mänsklig frihet, men inom skapandet av nya lagar som passar ett nytt system för styrelse som är bättre lämpat för dagens globaliserade värld.

"Medan terrorismens eldar brinner, kämpar stater och regeringar i hela världen med juridiska ramar och föreställningar om statssuveränitet från 1800-talet som hindrar dem från att göra något – detta måste ändras, och fort," sa Dr. Momen.

Jag håller med – det krävs omfattande ändringar på det juridiska planet. Varför hålla fast i gamla tankemönster och termer – när världen har ändrat sig så mycket?

Utbildningen jag fick på högskolan för 20 år sedan gäller inte nu när nya metoder, arbetssätt, online samarbetsverktyg och utmaningar som inte gick att föreställa sig är vardagen.

Sedan världen ändrar sig – så måste vi hitta nya lösningar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar