2011-08-31

En kommande global civilisation måste bemöta diskriminering

Nationer och länder som ska bidra till en kommande global civilisation måste forma gemensamma normer och standarder och ta aktiva steg för att ta bort från sina lagar, traditioner och vanor alla former för diskriminering baserad på ras, nationalitet, etnicitet eller för den saks skuld diskriminering baserad på kön, religion, språk eller andra individuella karaktärsdrag eller val.

Medan ras, nationell eller etnisk ursprung kan vara en källa till stolthet och en bakgrund för positiv social utveckling, kan inte sådan särprägel vara grunden för nya former för separation eller överlägsenhet, oavsett hur raffinerad den är.

Bahá'í International Community, i sitt uttal till Durban-konferensen 2009 om rasism och mänsklighetens enhet säger än vidare att rättvisa måste vara det härskande princip för social organisation, något som måste bli ett mönster för myndigheter, internationella organ och icke-statliga organisationer – att bemöta ekonomisk orättvisa på alla nivån.

Läs artikeln i sin helhet på www.bic.org.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar