2011-11-17

Internationell valuta–hur ska det gå till?

Ett vitalt element i den globala ekonomin är en gemensam valuta. Ekonomer tror att en gemensam valuta kan minska improduktiv spekulation och skapa förutseende i marknadsrörelser – det kommer att jämna ut inkomster och bidra till stora besparingar.

Vad är de då som hindrar att världens ledare inte ser möjligheten med en global och gemensam valuta? Det finns så många skeptiker, så många tvivel – och inga trovärdiga planer för ett införlivande av en global valuta än.

Forex Money for International Curency

I dag har vi ett antal ekonomiska kluster där flera länder samarbetar i en valutaunion. Jag har skrivit om detta i mitt tidigare inlägg.

Det bästa är om FN kan tillsätta en kommission som består av företrädare för världens regeringar, akademiker och professionella som kan undersöka alla ekonomiska fördelar och politiska kostnader och kan komma med en effektiv införingsmetod.

Visionen finns – men finns viljan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar