2011-11-18

En tro som inte hörs i bruset från allt annat?

Vilka är det som besöker Bahá'í-trons webbplatser och bloggar? 

Det finns mumera en rad verktyg på nätet om man vill forska i den saken. Universella rättvisans hus – som är Bahá'í-trons högsta beslutande organ, med nio medlemmar som väljs vart femte år – är den mest besökta av alla bahá'í-sajter. Det är den portal som har adressen www.bahai.org.

Alexa är ett av de seriösa och neutrala analysverktyg som finns att tillgå på området webmetri, och är världsledande analysverktyg när det gäller att upptäcka och ranka de mest framgångsrika webbplatserna på nätet utifrån nyckelord, kategori och land.  Rankningen är ett index som huvudsakligen består av (a) antalet besök och (b) hur många av webbplatsens delsidor besökarna är inne på. En sökning på ordet "bahá'í" visar att det är just bahai.org, även kallad The Bahá'í World, som är den högst rankade bahá'í-webbplatsen. Därefter följer (2) Bahá'í Faith of United States, (3) Bahá'í Deutchland, (4) Bahá'ís de France och (5) Communidad Bahá'í de España. Den högst rankade icke-geografiska Bahá'í-webbplatsen är (6) Planet Bahá'í. Den har artiklar, ständigt nya länkar, medlemsforum, debatter, krönikor, bedömningar av Bahá'í-bloggar – dvs ständigt föränderligt material. Först på 12:e plats finner vi det stora Indian Bahá'í Community.

150 000 webbplatser rankas högre

Först och främst måste vi konstatera att Bahá'í är en mycket anonym företeelse på Internet.

Flaggskeppet The Bahá'í World (baha.org) kommer på plats nummer 150.110 i världsrankingen.

Vilka är det då som besöker denna sida? Ja, människor i åldrarna 55-64. 45-54 och 65+ är överrepresenterade, medan yngre – särskilt människor i ålderna 25-34 är underrepresenterade. Detta med över- respektive underrepresenterade har att göra med att det är fler eller färre i förhållande till hur många som verkligen befinner sig i nämnda åldersgrupper. Exempelvis borde ungefär hälften vara män och hälften kvinnor, men det är ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män som besöker bahai.org. De som INTE har barn är kraftigt överrepresenterade, de som har barn är underrepresenterade. De med högskola eller högre utbildning är kraftigt överrepresenterade medan alla andra, även de med högst collegeexamen, är underrepresenterade. Slutligen föredrar de som besöker bahai.org att göra det hemifrån. De tenderar inte att göra det från jobbet, och definitivt inte från skolan.

Vi får därmed en statistisk stereotyp för den som mer än andra besöker The Bahá'í World: Hon är över 45 och barnlös, hon är universitetsutbildad och surfar hemifrån. Man kan lägga till att hon är amerikanska och har varit på Google, Facebook eller Wikipedia innan hon gick in på bahai.org. Hon tillhör med andra ord inte riktigt de målgrupper som webbplatsen The Bahá'í World vill nå, även om hon är viktig och välkommen hon också.

De sökord som i högst utsträckning använts för att hitta till The Bahá'í World är:

Query    Percent of Search Traffic


1        bahai                       13,22 %
2        baha'i faith              6,25 %
3        baha'i                         5,9 7%
4        world peace            1,80 %
5        巴哈                          1,67 %
6        facebook                  1,07 %
7        bahai religion          0,96 %
8        purpose of life       0,96 %
9        bahai faith               0,87 %
10    baha                           0,64 %
11     bah'ai                         0,60 %
12     bahá faith               0,57 %Listan består nästan uteslutande av olika sätt att försöka stava till Bahá'í. Att "world peace" finns med är glädjande, men man saknar förgrundsgestalterna Báb, Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá och Shoghi Effendi liksom institutionerna Universal House of Justice, National Spiritual Assembly och Local Spiritual Assembly. Än mer saknar man kanske begreppen "world citizen" och det så populära "oneness" bland Internetanvändarnas sökord. Jag har inga procenttal för något av dessa namn och begrepp eftersom det rör sig om en så pass marginaliserad webbplats (även om vi bahá'í-troende vill se det annorlunda).

Vilka är det då som har lagt beslag på "world citizen" och "oneness"? Ja, först och främst finns begreppet "oneness" definierat på engelskspråkiga Wikipedia, men det är förknippat med många betydelser och företeelser och Bahá'í märks knappt i mängden. Sedan finns något som kallas "Oneness university" och där sägs (min översättning) att "över hundra miljoner människor över hela planeten upplever detta gudomliga fenomen som kallas Deeksha som startar en djupgående process av andligt uppvaknande. Oneness erbjuder kurser och program i hela världen för att hjälpa människor från alla vägar, religioner och samhällsklasser att växa in i det naturliga tillstånd som en människa är byggd för att vara i". Oneness Nordic är en skandinavisk webcast med ett enat Skandinavien på schemat...

När det gäller World Citizen verkar begreppet ha myntats och efterlevts av amerikanen Garry Davis, född 1921, och av Hugh J. Schonfield som grundade Commonwealth of World Citizens 1956 (känt som Mondcivitan Republic på esperanto). Men Bahá'í-rörelsen, som utvecklat saken sedan 1840-talet, får lite kredit på engelskspråkiga Wikipedia för att ha presenterat berggreppet "världsmedborgarskap" för FN i juni 1993!!! Hur som helst sade redan Sokrates att "Jag är inte athenare, ej heller grek, utan medborgare av världen".

Vi kan konstatera att vi är en ganska osynlig religion. 

Vi har inget ansikte, ingen idé, ingen social uppfinning som förknippas med Bahá'í allena av vår omvärld. Den 9-uddiga stjärnan är bara en bland många stjärnor och övriga teckensymboler som "Det största namnet" och tecknet för de tre enheterna är det inte många som kan påminna sig att de sett.

Vi utnyttjar inte ens det världsomspännande nätverk "som gör det möjligt att tala direkt med någon på andra sidan världen", som en som vanligt optimistisk 'Abdu'l-Bahá (τ 1921) förutspådde enligt Shoghi Effendi (τ 1957).

Utvecklingen går obönhörligt mot en enad värld, det kan vi vara säkra på.  Frågan är bara hur svår denna väg blir. Det skulle vara underbart om vi bahá'íer mäktade med att bygga raststugor längs vägen – en speciell sorts raststugor med både världslig och andlig spis, med både praktisk och andlig vägledning. Vi är få, men en andlig kompass av plast och några gram metall är lättare att bära med sig än en 500 kg tung förbundsark – en stor kista av guld och metall med tjocka stentavlor i.
STEFAN BACK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar