2011-11-04

Vem skriver framtiden?

Den 28 maj 1992 i det brasilianska parlamentets deputeradekammare hölls ett speciellt möte i anledning Bahá’u’lláhs bortgång exakt ett hundra år tidigare. Hans budskap om enhet hade helt klart präglat de brasilianska lagstiftarna. Mötet med representanter från alla partier gav en hyllning till Bahá’u’lláhs budskap och Hans skrifter. Ett ombud beskrev skrifterna som “ett kolossalt religiöst arbete skrivit av en ensam person” och till planetens framtid “överskridande materiella begränsningar”, och som ett annat ombud beskrev som “ett budskap nått ut till hela mänskligheten, utan skillnad på nationalitet, ursprung, begränsningar eller tro”.

Hyllningen var än mera märkvärdig baserad på faktumet att i Bahá’u’lláhs hemland Iran är hans anhängare bittert förföljda av prästerskapet. Omkring 300 000 bahá’íer i Iran lever i fruktan, i misär och många sitter i fängelse för sin tro.

Vad är det då som kan skapa så olika reaktioner?

Bahá’u’lláhs huvudbudskap är en framställning av verkligheten som fundamentalt andligt i sin natur – och som en grundläggande lag som styr verkligheten. Budskapet ser inte endast individen som en andlig varelse – en rationell själ – men insisterar på att hela det företag vi kallar civilisationen är en andlig process, där det mänskliga sinnelag och hjärta har skapad framåtskridande och mera komplexa medel för att uttrycka sina medfödda etiska och intellektuella förmågor.

Häftet “Vem skriver framtiden” från bahá’í-trons världscentrum är mycket inspirerande läsning för den som vill sätta sig in i tankar om hur världen ska påverkas – och innehåller Bahá’u’lláhs budskap och Hans visioner om ett nytt världssamhälle baserad på andliga principer.

www.bahaiforlaget.se hittar du även andra spännande böcker som tar upp temat världsmedborgarskap, världssamhälle och strategier för socialekonomiska satsningsområden för att bygga en ny civilisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar