2011-11-03

Drogberoende

Växter innehåller utöver näringsämnen även olika läkeämnen som kallas fytokemikalier. Det är sekundära ämnen i växterna av vilka många inte har utforskats ännu. Fytokemikalier ger växterna deras olika medicinska egenskaper. Till exempel innehåller vitkål ämnen som är bra vid magkatarr och magsår, i blåbär finns ett ämne, som är bra för synen och mot diarré, i tomater har man upptäckt ett ämne som är bra vid en viss cancerform och så vidare. Varje ätbar eller medicinalväxt innehåller alltså mer eller mindre ämnen, som är viktiga för vår hälsa.

Det finns växter som innehåller giftiga ämnen om man isolera dessa, men använder man sig av hela växten har den läkande effekt. Närvaron av dessa fytokemikalier gör att giftet i växten blir oskadlig.

Ett av dessa fytokemikalier är alkaloider som ingår i många giftiga växter och används därför till receptbelagda läkemedel. Denna giftiga växtsubstans finns även i alla sorters droger som koffein, tein, nikotin, kokain, morfin, stryknin, solanidin, m.fl.
Marijuana
Marijuana, foto: flickr, muyuy 74

Det finns en fytokemikalie som heter Pro-xeronin, den är förstadiet till en alkaloid, men till en livsnödvändig sådan. Pro-xeronin finns mer eller mindre i alla vildväxande och ekologiskt odlade produkter, men inte alls i konstgödslade sådana. När Pro-xeronin kommer in i tarmen bildas det tillsammans med ett protein den hälsosamma alkaloiden Xeronin. Dr. Ralph Heinicke har forskat i 45 år på ämnet.

Xeronin arbetar på cellnivå. Xeroninet gör att näringen kan transporteras in i cellen och slaggprodukter avlägsnas. Xeronin reparerar även skadade celler och är viktig vid tillverkning av hormoner. Dagens miljö, föroreningar, stress m.m. motverkar bildandet av Xeronin i vår tarm.

Oberlin Summer - Herb Garden
Hälsoväxter, Foto:flickr, von Edsel L

När vår kropp inte får den livsnödvändiga alkaloiden får den nöja sig med det näst bästa alternativet, nämligen den skadliga alkaloiden som finns i de ovannämnda droger. Det är därför man blir beroende. Då hjälper inte ens nikotinplåster som även i små mängder tillför den skadliga alkaloiden nikotin.

Om man ger kroppen den nyttiga fytokemikalien först behöver den inte den skadliga varianten. Om till exempel en rökare äter färsk, ekologiskt odlat frukt eller dito russin innan han börjar röka, smakar cigaretten inte lika bra längre. Det visar att det finns små mängder Pro-xeronin även i dessa.

För att bevisa hur viktig Pro-xeronin är för vår hälsa gjorde dr. Heinicke ett test på råttor med Xeronin och ett mycket starkt nervgift, som han fick från en fisk och vars alkaloid var snarlikt den från Xeronin. När råttorna fick nervgiftet, dog de alla, men när dr. Heinicke blandade Xeronin och nervgiftet och injicerade detta till råttorna, överlevde alla. Dr. Heinicke bevisade därmed att, när det kommer först fram till cellerna blockerar upptaget av nervgiftet.
”Örter som medicin” apotekare Per Gruber
”The Xeronine System” Ralph M. Heinicke, Ph.D.

”… tobaksrökning som, är smutsig, illaluktande och anstötlig – en ful sed vars skadlighet så småningom blir uppenbar. Varje kompetent läkare bekräftar – och försök visar detta – att en av tobakens beståndsdelar är ett dödligt gift och att rökaren utsätter sig för mångahanda sjukdomar. Därför förklaras rökning ur hygienisk synpunkt helt och hållet för avskyvärt.”
’Abdu’l-Bahá, ”Briefe und Botschaften 129:5-9.” Ogranskad översättning

Bahá’u’lláh har förbjudit all form av narkotika. ’Abdu’l-Bahá, Bahá’u’lláhs son, skriver ”… Förnuftet ser i opiumrökandet ett vansinnesdåd och erfarenheten visar att opiumrökaren förlorar allt som utgör människans nivå … Opium tar besittning av människans själ så att hennes samvete dör, hennes förstånd slocknar och hennes förnimmelseförmåga försvinner. Det dödar livet och släcker den naturliga värmen. Värre lidande än det opium ställer till med kan man inte föreställa sig…” Detta gäller även liknande droger som heroin, hasch, marijuana, LSD m.m.
Gesundheit, Medizin undHeilen” Eine Textzusammenstellung aus dem Bahá’í-Schrifttum, ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar