2011-11-01

Låt din vision omfatta hela världen…

Blue Marble (Planet Earth)

Genom historien har Gud uppenbarad sig själv till mänskligheten genom en serie gudomliga budbärare som med sina läror leder och utbildar människan och ger oss fundamenten för ett framåtskridande mänskligt samhälle. Dessa budbärarna inkluderar Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus och Muhammed. Deras religioner får sin inspiration från den samma källa och är i grund och botten uppenbarelser av gradvisa kapitlen i en religion från Gud. 

Bahá’u’lláh (1817-1892) – den senaste av Guds budbärare kommer med nya andliga och sociala lärosatser anpassade för vår tidsålder. Hans huvudbudskap är enhet. Han lärde ut kunskap om Guds enhet, mänsklighetens enhet och religionens enhet.

Bahá’u’lláh sade att “jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare” och att – som berättat om i de tidigare religionernas skrifter – tiden nu är inne för att mänskligheten ska leva tillsammans i enhet.

Grundad för mera än 150 år sedan är bahá’í-tron nu spridd till mera än 100 000 orter och dess medlemmar kommer från i stort sett varje nation, etnisk grupp, kultur, yrkesområden och socialekonomisk bakgrund.

Bahá’íer tror att mänskligheten nu är i stort behov av att hitta en förenad vision och en inriktning  för ett framtida världssamhälle baserad på andliga principer. Denna visionen utfäller sig i Bahá’u’lláhs skrifter.

Läs mer om Bahá’u’lláh på www.bahaullah.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar