2011-11-18

Kollektiv säkerhet och den globala gemenskapen

Dagens värld hotas av sammanbrott och katastrofer.  Terrorister och miljöproblematik lurar runt hörnet. Inga länder är säkra – alla påverkas på något sätt: mentalt, psykiskt, andligt och fysiskt. Flyktningar och arbetslösa tyr till mera extrema beteende för att kunde få en bit av tårtan, ett bättre liv, ett harmonisk liv. Men valen är få – och många faller utanför systemet. Systemen kollapsar ett efter ett – politiska, religiösa eller sociala.

World P.E.A.C.E

För att utvidga och skapa ökad möjlighet till gränslöst samarbete mellan människor och inspirera affärsliv, kulturliv och internationell politik – behövs kunskapen om världsmedborgarskap och en global förståelse för världsproblematiken. Den globala gemenskapen står framför dörren – antingen vi vill eller ej. I dag känner folk sig otrygga – därmed stoppar processen upp (ett tag). 

Därför behöver vi utveckla förståelsen av kollektiv säkerhet – som kan lösa problem som internationell drogtrafik, barnhandel, slaveri, globala epidemier och systemfel.

Vi behöver inte militär aggression – men FN och världens regeringar måste till samman utveckla en internationell polisstyrka som övernationellt kan ingripa i konfliktområden. Detta kommer att göra världen tryggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar