2011-11-10

Naturläkemedel och profiten

Genom ett fritt och oberoende sökande efter sanning och att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter hoppas jag kunna bidra till möjligheten att kunna välja bättre alternativ för en bättre miljö och kroppslig hälsa då kroppen är själens tempel. I en sund kropp mår även själen bra.


Idag är det ekonomin som behärskar samhället och det är många aktörer som vill vara med på arenan.


Det är inte fel att tjäna pengar, frågan är bara i vilket syfte man gör det, för mänsklighetens bästa eller på dess bekostnad.


I mitt förra inlägg berättade jag om seriös tillverkning av naturläkemedel. Som exempel nämnde jag Röd Solhatt och Ginseng. Ett seriöst företag satsar på hög kvalitet och forskning. När mindre seriösa företag vill dela på kakan går de tillväga på följande sätt:


Vi tar ginsengroten som exempel. Det tar fem år för roten innan den är skördeklar. Under dessa år måste den varje år planteras om. Ginsengroten har många små sidorötter av mindervärdig kvalitet. Man plagiera forskningsresultaten från de seriösa företagen, skörda de sekundära rötterna och tillverka ginsengprodukten under mycket primitiva förhållanden i undermåliga, ohygieniska lokaler. En sådan produkt kan man sälja med stor vinst och ändå vara billig på marknaden.


Innehållsförteckningen på förpackningen kan också vara vilseledande om man inte är observant. Står det ”extrakt” på förpackningen är det frågan om en koncentration, men om det står pulver kan det innebära vilken undermålig kvalitet som helst.


Ett annat exempel är läkeväxter som Röd Solhatt. Man odlar dessa i länder där arbetskraften är billig, skördar växterna när det passar odlaren, oavsett om skörden är halvvissen. Sedan torkas den. Under denna process förlorar växterna en stor del av sina effektiva ämnen.


Det finns ytterligare ett exempel nämligen kamomillte. Inom biologisk medicin används detta te alltid som första hjälpen vid diverse febersjukdomar då det har en antiinflammatorisk effekt och är milt rogivande. För detta ändamål används endast blommorna. För kamomillteet, som köps i dagligvaruhandeln, använts hela växten och då försvinner den medicinska effekten.


Även om ett företag satsar på bra kvalitet så använder de endast roten eller blommorna och gör kanske en vattenextrahering. På detta sätt går de miste om en stor del av de effektiva ämnen från hela växten. Men priset kan i affären vara lika högt som originalprodukten.


Dessa företag som är mera intresserad av profiten på bekostnad av människans hälsa satsar mycket på reklam och lite på forskning. Inom hälsokostbranschen har många seriösa produkter av den anledningen försvunnit. Det behövs information och kunskap så att den enskilde har möjlighet att göra rätt val. Men tyvärr är man inte medveten om en produkts kvalitet utan efterfråga alltid det billigaste alternativ som i längden kan bli det dyraste.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar