2011-11-07

Träningsinstitut för framtiden

Hundratusental över hela världen går nu igenom bahá’í-samfundets studiecirklar med syftet att skapa ett nytt livsmönster. Studiecirklarna med vänner,  kollegor, familjer, ungdomar och vuxna där man diskuterar det Skapande ordet, höjer ens medvetenhet om världens utmaningar och ger kunskap, nya erfarenheter och skapar färdigheter.

Genom att kombinera studiecirklar, andaktsmöten och barnklasser på lokalnivån skapas sammanhängande en modell för handlingsmönster som skapar nya möjligheter.

 

Studiecirkel i New Zealand – foto. media.bahai.org

 

Modellen för bahá’í-samfundets studiecirklar går kanske 30 år tillbaka med sina rötter i Latinamerika och Colombia. Ett experimenterande och dokumenterande av lärprocesser på gräsrotsnivå under många år resulterade i ett globalt perspektiv med en serie kurser som ger deltagarna förståelse för hur de kan tjäna mänskligheten. 

Här i Sverige har det sedan slutet på 90-talet hållits studiecirklar och deltagarna kan vittna om spännande och dynamiska träningsinstitut. Vi har en rik studiecirkeltradition i Sverige – så modellen passar för alla.

Det nya är – olikt Kyrkans Alfakurser – att bahá’í-samfundets studiecirklar finns över hela världen i omkring 190 länder och territorier där det finns bahá’íer. Studiecirklarna, kallad Ruhi-kurser, som består av en serie på 8-9 böcker studeras i grupp och med övningsuppgifter myntat på hur den enskilda deltagaren i sitt dagliga liv (och även gruppen, kollektivt) kan hjälpa till att bidra till en bättre värld.

Studiecirklarna har fokus på träning av goda egenskaper, studier i de heliga bahá’í-skrifterna, hur man håller andaktsmöten, hur man praktiskt skapar arbetsgrupper för olika ändamål (miljö, musik, artistisk, och inom många andra områden), hur man skapar kontakt mellan människor och bygger nätverk för att bygga en ny världscivilisation.

Studiecirklarna ser helt klart olika ut på olika håll – ut i från de lokala förhållanden och resurser som finns. Gemensamt är att deltagarna studerar ut i från samma modell och samma innehåll över allt. Så den som reser i världen på besök – kan utmärkt samtala ut i från samma perspektiv. På så sätt sprids den globala visionen om en bättre värld, där alla är världsmedborgare och skapar projekt, nätverkar och påverkar – med  utgångspunkt i lokalsamfundens behov.

Intresserad i att delta på studiecirkel för att få inblick i detta? Kontakta ditt närmaste bahá’í-samfund på bahai.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar