2011-11-16

Behoven av ett internationellt hjälpspråk

I dag har FN 6 officiella språk och EU 23 officiella språk. På grund av tidsbrist översätts relativt få av arbetsdokumenten till alla språk. EU använder engelska, franska och tyska som procedurspråk – och Europaparlamentet översätter beroende på ledamöternas behov.

Alltså – goda tider för tolkar och översättare för tiden.

Men – vi har visionen för en ny tidsålder för världen och därmed behoven av ett internationellt hjälpspråk och skriftspråk som stöd och för att förenkla gränslös kommunikation. Det globala samhället kan göra stora framsteg inom vetenskap, konst, kultur, religion och få förståelse för planetens bästa genom bättre kommunikation mellan nationer, reduktion av administrativa kostnader för affärsvärlden, regeringar, myndigheter och organisationer.

Språkforskarna räknar att det finns mellan 3 000 till 8 000 språk i världen. Om man räknar med ca  6 000 (1) språk i världen, talas över 50 % av färre än 10 000 människor. Om 50 år kommer en stor del av dessa språk att försvinna…

Det kan därför etableras språkkluster i och med att språken försvinner – och nya språkformer utvecklas (språken går in i varandra) – väl anpassade för den nya tiden.

Just som Bahá’u’lláh, grundaren av bahá’í-tron påpekade för omkring 150 år sedan: behovet av ett gemensamt tal- och skriftspråk. 

 

Källor:

1) Databasen Ethnologue räknar antal levande språk till 6 909.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar